Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik gælder for den behandling af personoplysninger, der udføres inden for rammerne af de services, der stilles til rådighed af Lenswaygruppen via deres websteder, services og applikationer (vores ”Services”). Lensway Group AB, organisationsnummer 556579-3188 (i det følgende kaldet ”LWG”, ”vi” eller ”os”) er den dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der sker inden for rammerne af vores Services og via Lenswaygruppens varemærker.

LWG er opsatte på at beskytte din fortrolighed. I denne fortrolighedspolitik redegøres for, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger. Heri redegøres også for, hvilke rettigheder du har i forhold til os, og hvordan du udøver dem. Du kan altid kontakte os, når det gælder fortroligheds- og databeskyttelsesspørgsmål ved at sende en e-mail til os på dpo@lensway.com

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Oplysninger du udleverer til os. Du kan direkte eller indirekte udlevere informationer til os om dig selv på en række forskellige måder, som f.eks. når du foretager en bestilling på vores websted, kontakter os, anvender vores kundeportal eller en anden af LWGs services, hvor du udleverer personoplysninger til os. Det kan dreje sig om:


  • Person- eller kontaktoplysninger: Navn, fødselsdato, personnummer, titel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer mv.
  • Informationer om varer eller services: Nærmere oplysninger om de artikler du køber. Hvilke og hvor mange produkter du har købt, og hvor meget du betalte.
  • • Betalingsmetode og -status
  • • Leveringsmåde
  • • Rabat- og kampagnekoder, herunder henvisninger til venner, du har henvist til, og nærmere oplysninger om dem.
  • Oplysninger om styrke, slibning og recept: Specifikke oplysninger om styrke, slibning og recept, dvs. oplysninger om styrke (sfære), cylinder, akse, basiskurve og pupilafstand.
  • Finansiel information: For at give dig korrekt serviceniveau kan vores betalingsleverandør indsamle oplysninger om blandt andet din indtægt, eventuelle kreditforpligtelser, negative betalingsanmærkninger og tidligere bevilgede kreditter. Ingen af disse oplysninger formidles til eller tilgængeliggøres på anden vis for LWG.
  • Informationer om kontakter mellem dig og LWG: Hvordan du anvender vores services, herunder reaktionstider på sider, downloadfejl, ankomst- og afgangsmetoder samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig.
  • Informationer om enheder: F.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, indstillinger for tidszone, operativsystem samt platform og skærmopløsning.
  • Geografiske oplysninger: Din geografiske placering

De oplysninger, du udleverer til os, kræves, ligesom oplysningerne om varer/services og dine økonomiske informationer, normalt for at indgå et aftaleforhold med os, mens de øvrige oplysninger, vi indsamler, kræves af andre årsager iht. nedenstående.


Behandlingens formål Retsligt grundlag for behandlingen Automatisk beslutning (J/N)
For at bekræfte din identitet og verificere dine person- og kontaktoplysninger. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig. J
For at administrere din betaling og kunderelation, dvs. opfylde vores forpligtelser, der opstår som følge af aftaler, som indgås mellem dig og os, og tilbyde dig alle informationer, alle produkter og alle services, du ønsker fra os. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig. J
For at kunne tilbyde dig muligheden for at bestille vores produkter slebet efter en bestemt styrke. Dit samtykke. J
For at videregive relevant information om og markedsføre vores egne eller særligt udvalgte samarbejdspartneres services. LWGs berettigede interesse. J
Til kundeanalyse, administration af LWGs Services og de varer som tilbydes, samt til intern virksomhed såsom fejlsøgning, dataanalyse, afprøvning, undersøgelse og statistikformål. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig og LWGs berettigede interesse. J
For at sikre, at indhold præsenteres for dig på den mest effektive måde. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig. J
For at forhindre misbrug af LWGs Services, som en del af vores bestræbelser på at holde vores services sikre og trygge. LWGs berettigede interesse. J
For at udføre risikoanalyse, forhindre bedrageri samt risikohåndtering. LWGs berettigede interesse. J
For at forbedre vores Services og varer og i generelt forretningsudviklingsøjemed, begrænse bedragerier til et minimum, udvikle nye produkter og funktioner og udforske nye forretningsmuligheder. LWGs berettigede interesse. N
For at overholde gældende ret, som f.eks. regnskabsloven. Opfylde retslige forpligtelser. N

Kommunikation med dig

LWG kan efter dit første køb udsende nyhedsbrev og tilbud via e-mail, sms og brev. Formålet med disse skrivelser er at formidle relevant information, som vedrører LWGs varemærker, vores Services og produkter samt for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser (f.eks. efter du har kontaktet LWGs kundeservice). Du har i forbindelse med modtagelsen af disse skrivelser mulighed for at framelde dig en sådan kommunikation ved direkte i skrivelsen at klikke på linket til frameldelse eller henvende dig til vores kundeservice på tlf. 80 88 27 06 eller benytte dig af kontaktformularen, som du finder på lensway.dk/contact.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med

LensWay Group er ejet af Essilor International Group, og vi vil derfor eventuelt dele dine oplysninger med de virksomheder, der indgår i Essilor International Group. LensWay Group vil udelukkende dele dine personoplysninger inden for Essilor International Group, når det er nødvendigt og kun i overensstemmelse med den gældende persondataforordning. Andre virksomheder inden for Essilor International Group vil eventuelt behandle dine personoplysninger som Lensway Groups databehandler.

Vi vil eventuelt dele dine personoplysninger med vores leverandører og samarbejdspartnere, hvis dette er påkrævet for at stille vores Services til rådighed eller gennemføre vores aftale med dig. LWG vil derfor eventuelt dele dine personoplysninger som følger:

Servicetype Geografisk placering Leverandørens rolle
Betalingsserviceleverandør EU/EØS Dataansvarlig
Logistikservices EU/EØS Dataansvarlig
Markedskommunikation EU/EØS Databehandler
Sociale medier EU/EØS Dataansvarlig

Hvis en leverandør angives som dataansvarlig, er leverandøren ansvarlig for den behandling, som leverandøren udfører. For yderligere information om den behandling af personoplysninger, som en leverandør udfører som dataansvarlig, henviser vi til leverandørens fortrolighedspolitik.

Hvis leverandøren angives som databehandler, er vi og leverandøren sammen ansvarlige for den behandling, som leverandøren udfører. Leverandøren må som databehandler kun behandle personoplysninger på de måder og til de formål, som vi har fastlagt.

Hvis du har spørgsmål om, hvem der er dataansvarlig for en bestemt behandling, er du velkommen til at kontakte os.

Vi træffer alle juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og med en relevant grad af beskyttelse, når de overføres til eller deles med en sådan udvalgt tredjemand.

Myndigheder

Vi vil eventuelt udlevere personoplysninger til myndigheder, såsom politi, skattevæsen og andre myndigheder, hvis vi iht. lovgivningen har pligt til at gøre det, eller hvis du har accepteret det.

Hvad gør vi IKKE med dine oplysninger?

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Hvor gemmer vi dine personoplysninger?

Vi bestræber os altid på at behandle dine oplysninger inden for EU/EØS. Oplysningerne kan dog i visse tilfælde overføres til og behandles et andet sted end inden for EU/EØS, af en virksomhed som indgår i Essilor International Group eller af en leverandør eller underleverandør. Da LWG er fast besluttet på altid at beskytte dine oplysninger, tager vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og med en relevant grad af beskyttelse, sammenlignelig med og mindst på linje med den grad af beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. Når personoplysninger overføres og behandles uden for EU/EØS, benytter vi os i visse af tilfælde af såkaldte standardaftaleklausuler, fastsat af EU-kommissionen. Ønsker du en kopi af disse standardaftaleklausuler, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, som findes herunder.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Har du været i kontakt med vores kundeservice via chat, e-mail eller telefon, gemmer vi denne samtale i maks. 3 måneder for at kunne følge op på sagen og sikre en høj servicegrad.

Hvis du har fået tilbud fra os via sociale medier eller affiliate-netværket, gemmer vi disse oplysninger i maks. 3 måneder. Det samme gælder, hvis du har deltaget i konkurrencer hos os.

Personoplysninger, som er relateret til dit køb, såsom navn og adresseoplysninger vil blive gemt i maks. 8 år ud fra købeloven og bogføringsloven.

Vores berettigede interesser

Ved behandling med støtte i det retslige grundlag berettiget interesse mener vi, at vores berettigede interesse er baseret på, at vores behandling er nødvendig for at vi kan udføre, opfylde og administrere vores virksomhed og vores Services. Vi har videre en berettiget interesse i at beskytte os, vores kunder og vores leverandører mod bedragerisk adfærd og misbrug af vores tjenester. Vores berettigede interesse i at sende markedsføring og tilbud om vores virksomhed og vores Services baserer vi på, at en sådan information kan være af stor interesse for vores kunder samt at en eventuel fortrolighedsrisiko for den registrerede er meget begrænset. Som registreret kan du når som helst gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Dine rettigheder som registreret

Ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har når som helst ret til at tilbagetrække dit samtykke til at vi behandler dine personoplysninger vedrørende slibning, styrke og din recept. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen på grundlag af dit samtykke før det blev trukket tilbage af dig.

Ret til adgang til dine oplysninger. Vil du kende og verificere de informationer, vi har om dig, kan du kræve en udskrift af oplysningerne. Du kan gratis anmode om en udskrift af oplysningerne. I de afsnit hvor vi behandler personoplysninger om dig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og du selv har udleveret disse personoplysninger til os, har du ret til at få disse udleveret i et struktureret, generelt anvendeligt og maskinlæsbart format, og du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, dataportabilitet.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, dvs. begrænser behandlingen til visse afgrænsede formål. Retten til begrænsning gælder blandt andet, når du mener, at oplysningerne er forkerte og har krævet, at personoplysningerne rettes. Du kan da begære, at behandlingen af personoplysningerne begrænses i den tid, hvor oplysningernes korrekthed udredes. Når begrænsningen ophører, vil du blive informeret om dette.

Ret til rettelse. Du har ret til at rette fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.

Ret til at komme med indsigelser: Du har ret til at komme med indsigelser mod behandling af personoplysninger, på grundlag af det retslige grundlag berettiget interesse. Ved en indsigelse, skal vi ophøre med behandlingen, hvis vi ikke kan vise tvingende legitime årsager til behandlingen, som er vigtigere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen af personoplysningerne udføres med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at komme med indsigelse mod direkte markedsføring: Når personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring har du ret til, når som helst at gøre indsigelser mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføringsformål. Hvis du modsætter dig behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål vil vi ophøre med behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Ret til sletning (”ret til at blive glemt”). I det omfang dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til, har du ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes. Imidlertid forhindrer visse lovgivningsmæssige forpligtelser os i straks at slette dele af dine oplysninger. Sådanne forpligtelser følger af regnskabs- og skattelovgivningen, men også af lovgivning om forbrugeraftaleret. Det, vi gør, er at spærre for oplysninger, som vi skal forhindre bliver anvendt til andre formål end at overholde sådanne retslige krav.

Ret til at klage til tilsynsmyndighed. I tilfælde af at du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, som i Danmark er Datatilsynet.

Ændringer af denne politik. Vi vil eventuelt opdatere og ændre denne politik. Ved større ændringer vil vi informere om ændringerne på passende vis, f.eks. ved at offentliggøre den opdaterede politik på vores websted.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om behandling af personoplysninger eller for at udøve dine rettigheder som registreret bedes du kontakte os pr. e-mail på dpo@lensway.com eller ringe på 80 88 27 06