Forældet webbrowser
Du anvender en forældet webbrowser, som ikke understøttes af denne side. Vi beder dig opgradere til en mere moderne webbrowser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Oplev fordelene med Mine Sider!

 • Gem din recept
 • Eksklusive tilbud
 • Ordrehistorik
 • Favoritter
 • Gentage bestillinger

Fortrolighedspolitik

Virksomheden er opsat på at beskytte din fortrolighed. I denne fortrolighedspolitik redegøres for, hvordan virksomheden indsamler og anvender dine personoplysninger. I den redegøres også for, hvilke rettigheder du har i forhold til os, og hvordan du udøver dem. Du kan altid kontakte os, når det gælder fortrolighedsspørgsmål og beskyttelse af oplysninger, ved at sende en e-mail til virksomheden.

Ved at anvende virksomhedens services accepterer du vores fortrolighedspolitik, og at vi behandler dine oplysninger. Du accepterer også, at virksomheden anvender elektroniske kommunikationskanaler til at sende informationer til dig. Det er vigtigt, du gennemlæser og forstår vores fortrolighedspolitik, inden du anvender vores services eller køber vores varer.

For at stille vores services til rådighed og levere vores varer har vi brug for at behandle dine personoplysninger iht. nedenstående redegørelse. Det gør vi med største omhu.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Oplysninger du udleverer til os. Du kan direkte eller indirekte udlevere informationer til os om dig selv på en række forskellige måder, som f.eks. når du foretager en bestilling på vores websted, kontakter os, anvender vores kundeportal eller nogen anden af virksomhedens services, hvor du udleverer personoplysninger til os. Det kan dreje sig om:


 • Person- eller kontaktoplysninger: Navn, fødselsdato, cpr-nummer, titel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer mv.
 • Informationer om varer eller services: Nærmere oplysninger om de artikler du køber. Identitet for og hvor mange produkter du har købt, og hvor meget du betalte.
 • Nærmere oplysninger om ordinationen af kontaktlinser
 • Betalingsmetode og status
 • Leveringsmåde
 • Rabat- og kampagnekoder, herunder henvisninger til venner, du har henvist til, og nærmere oplysninger om dem.
 • Økonomiske oplysninger : For at give dig korrekt serviceniveau kan vores betalingsleverandør bl.a. indsamle oplysninger om din indkomst, eventuelle kreditforpligtelser, negative betalingsanmærkninger og tidligere bevilgede kreditter. Ingen af disse oplysninger formidles til eller tilgængeliggøres på anden vis for virksomheden.
 • Informationer om kontakter mellem dig og virksomheden: Hvordan du anvender vores services, herunder reaktionstider på sider, downloadfejl, ankomst- og afgangsmetoder samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig.
 • Informationer om enheder: F.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, indstillinger for tidszone, operativsystem samt platform og skærmopløsning.
 • Geografiske oplysninger: Din geografiske plads

De oplysninger, du udleverer til os, kræves, ligesom oplysningerne om varer/services og dine økonomiske informationer, normalt for at indgå et aftaleforhold med os, mens de øvrige oplysninger, vi indsamler, kræves af andre årsager iht. nedenstående.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Tilbyder, driver og forbedrer vores services og varer. Alle oplysninger anvendes til at tilbyde, drive og forbedre virksomhedens varer og services. Virksomheden behandler personoplysninger med nedenstående formål og på følgende retslige grundlag:


Behandlingens formål Retsligt grundlag for behandlingen (hvorfor behandling af data er nødvendig) Automatisk beslutning (J/N)
Til at bekræfte din identitet og verificere dine person- og kontaktoplysninger. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig J
For at administrere din betaling og kunderelation, dvs. opfylde vores forpligtelser, der opstår som følge af aftale, som indgås mellem dig og os, og tilbyde dig alle informationer, alle produkter og alle services, du ønsker fra os. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig J
Til kundeanalyse, administration af virksomhedens services og de varer som tilbydes, samt til intern virksomhed som fejlsøgning, dataanalyse, afprøvning, undersøgelse og statistikformål. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig og opnå legitime interesser J
Til at sikre at indhold præsenteres for dig og for din enhed på den mest effektive måde. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig J
Til at forhindre misbrug af virksomhedens services, som en del af vores bestræbelser på at holde vores services sikre og trygge. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forhold til dig og respektere gældende ret J
Til at udføre risikoanalyse, forhindre bedrageri samt risikohåndtering. Respektere gældende ret og opnå legitime interesser J
Til at forbedre vores services og varer og i generelt forretningsudviklingsøjemed, begrænse bedragerier til et minimum, udvikle nye produkter og funktioner og udforske nye forretningsmuligheder. Opnå legitime interesser N
Til at respektere gældende ret, som f.eks. regnskabsloven. Respektere gældende ret N

Kommunikation med dig

Virksomheden kan også anvende dine oplysninger til at formidle relevante informationer, som handler om anvendte eller lignende produkter og gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser mht. vores services og varer (f.eks. hvorfor du har kontaktet virksomhedens kundeservice), via elektroniske kommunikationskanaler eller pr. telefon. Send en e-mail til virksomheden, hvis du ikke ønsker sådanne kommunikationer.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Vi kan overføre dine oplysninger eller dele dem med hver enhed, som indgår i Essilor International Group, iht. nedenstående. Vi iagttager alle juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og med en relevant grad af beskyttelse, når de overføres til eller deles med en sådan udvalgt tredjemand.

Leverandører af betalingsservices

Virksomheden kan, hvor dette kræves for betalingsservicen, dele dine personoplysninger med leverandører af betalingsservices, logistikpartnere og leverandører af markedskommunikation inklusive sociale medier. Personoplysninger, som deles med leverandører af betalingsservices, vil være underlagt den fortrolighedspolitik og praksis, der gælder hos leverandøren af betalingsservices.

Myndigheder

Virksomheden kan udlevere fornødne oplysninger til myndigheder, som politi, skattevæsen og andre myndigheder, hvis vi iht. lovgivningen har pligt til at gøre det, eller hvis du har accepteret det.

Hvad gør vi IKKE med dine oplysninger?

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Hvor gemmer vi dine personoplysninger?

Vi bestræber os altid på at behandle dine oplysninger inden for EU/EØS. Oplysningerne kan dog i visse tilfælde overføres til og behandles et andet sted end inden for EU/EØS, af en virksomhed som indgår i Essilor International Group eller af en leverandør eller underleverandør. Da virksomheden er fast besluttet på at beskytte dine oplysninger, iagttager vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og med en relevant grad af beskyttelse, sammenlignelig med og i hvert fald på linje med den grad af beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. Når personoplysninger overføres og behandles uden for EU/EØS, benytter vi os i visse af tilfælde af såkaldte standardaftaleklausuler, fastsat af EU-kommissionen. Ønsker du en kopi af disse standardaftaleklausuler, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, som findes herunder.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser i forhold til dig, og dét der kræves iht. lovgivningen. I tilfælde af at vi gemmer dine oplysninger til et andet formål end vores kontraktlige anliggende, som f.eks. til bogføring og markedsføring, gemmer vi oplysningerne så længe, som det kræves og/eller er påkrævet iht. lovgivningen for det pågældende formål. Dog længst i 5 år.


 • Din ret til adgang, rettelse og sletning.
 • Ret til adgang til dine oplysninger. Vil du kende og verificere de informationer, vi har om dig, kan du kræve en udskrift af oplysningerne. En udskrift af oplysningerne kan kræves uden omkostninger. I de afsnit hvor vi behandler personoplysninger om dig for at opfylde vores kontraktlige anliggende over for dig, og du selv har udleveret disse personoplysninger til os, har du ret til at få disse udleveret i et struktureret, generelt anvendeligt og maskinlæsbart format, og du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden persondataansvarlig, dataportabilitet.
 • Ret til rettelse. Du har ret til at rette fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.
 • Ret til sletning (“ret til at blive glemt”). I den måned dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til, har du ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes. Imidlertid forhindrer visse lovgivningsmæssige forpligtelser os i straks at slette dele af dine oplysninger. Sådanne forpligtelser følger af regnskabs- og skattelovgivningen, men også af lovgivning om forbrugeraftaleret. Det, vi gør, er at spærre for oplysninger, som vi skal forhindre bliver anvendt til andre formål end at respektere sådanne retslige krav.

Ret til at klage til Datatilsynet?

I tilfælde af at du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at klage til Datatilsynet.

Information om Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknikker for at tilbyde en skræddersyet og smidig onlineoplevelse. Nærmere oplysninger om, hvordan virksomheden anvender cookies og lignende, findes i vores forklaring om cookies.

Data, som vi indsamler er blandt andet:

 • Browserens type
 • Operativsystem
 • Mobilenhedsinformation
 • IP-adresse
 • Hvilke sider, du har været inde på
 • Hvor lang tid du har brugt på hjemmesiden
 • Hvornår du sidst besøgte vores hjemmeside
 • Referencer (hvor du kom fra)

At deaktivere cookies i din browser tager kun et par minutter. Nedenfor findes links til vejledninger til de mest almindelige browsere:

Lensway.dk tillader også tredjepartscookies såsom Googles annoncenetværk og affiliatenetværk. Disse benyttes først og fremmest til følgende formål:

 • Analysere adfærd for at udvikle og forbedre webstedets design og indhold
 • Teste webstedets indhold og struktur for at forbedre brugeroplevelsen
 • Spore besøgeradfærd på forskellige versioner af webstedet
 • Markedsføringsformål

Tredjepartscookies sættes af tredjeparter og benyttes af dem. For at få mere information om deres brug af cookies henvises til de pågældende virksomheders cookiepolitik.

Ved at benytte Lensway.dk giver du dit samtykke til at modtage cookies fra vores websted. Du kan når som helst slette specifikke cookies eller deaktivere muligheden for, at Lensway.dk gemmer cookies i din browser.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med GDPR og vores integritetspolitik, eller du vil i kontakt med vores databeskyttelsesansvarlige, kontakt venligst vores kundeservice pr. e-mail på kundeservice@lensway.dk eller ring på 80 88 27 06